09 03 2023

Samodzielny/-a Księgowy/-a

pawel Dowolna lokalizacja

Oferta pracy

r e k l a m a

Zakres obowiązków: Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości, MSSF oraz przepisami podatkowymi dla międzynarodowych klientów; Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń podatkowych; Sporządzanie raportów zgodnie z potr…

nie określono.